Reglement Internationale Tentoonstelling 2017


De Breese Kanarie


 1. Iedere vogelliefhebber mag deelnemen mits hij of zij dit reglement in acht neemt.

 2. Tijdens de tentoonstelling mogen er geen vogels te koop aangeboden worden.

 3. Het inschrijfgeld per vogel bedraagt 1,30 €. Stammen 5,00 €. Stellen 2,50 €. Vast recht 3,00 €. Het inschrijfgeld van afwezige vogels wordt niet terugbetaald.

 4. Voor de eigen kweek moet er een kopie van de lidkaart van alle stamnummers bijgevoegd worden.

 5. Voor de eigen kweek moet het stamnummer / kweeknummer op het inschrijfformulier vermeld worden, tevens is het wenselijk uw telefoon of gsm nummer en geboortedatum te vermelden op het inschrijfformulier.

 6. Het aantal vogels per deelnemer is onbeperkt maar er moeten minstens 10 vogels ingeschreven worden om in aanmerking te komen voor een prijs in natura. Er wordt een rangschikking gemaakt van de zeven beste vogels. A+B+D+E

 7. Conform de A.O.B. richtlijnen zal voor jongeren tot 18 jaar een apart klassement gemaakt worden.

 8. De vogels moeten bij binnenbrengen voorzien zijn van eten voor minstens 24 uur.

 9. Kooien welke niet in perfecte staat van reinheid verkeren of zichtbare gebreken vertonen worden geweigerd. Uiterlijke kenmerken zijn verboden, eventuele voerbakjes moeten onder in de kooi geplaatst worden. De vogels dienen in de juiste formaat kooi te worden tentoongesteld.

 10. Door de wet beschermende vogels worden niet toegelaten. De liefhebber van toegestane inlandse vogels is zelf verantwoordelijk voor alle door de wet voorgeschreven formulieren, zij die hiermee niet in orde zijn worden geweigerd. Alle wildzang vogels moeten een gesloten voetring dragen , ook in de vrije klas is dit van toepassing.

 11. Om Goud – Zilver of Brons te behalen moet een vogel minimaal 90 % van de punten behalen. Voor stammen geldt 360 punten inclusief harmoniepunten. Voor stellen geldt 180 punten inclusief harmoniepunten. Foutief ingeschreven vogels worden niet in de andere reeks gezet, bijgevolg komen ze niet in aanmerking voor Goud – Zilver of Brons. Niet leesbare ringen worden verwezen naar de vrije klas.

 12. De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor verlies, brand, diefstal of andere letsels dat een vogel zou kunnen overkomen, noch voor ongevallen aan personen of goederen. De inrichters stellen zich wel garant voor een degelijke verzorging van de vogels.

 13. Elke zieke vogel zal verwijderd worden en in mate van het mogelijke zal de eigenaar verwittigd worden.

 14. De ringen van de vogels welke in aanmerking komen voor een titel zullen op een verantwoordelijke manier gecontroleerd worden. De vogels in een stam mogen een ring van één of meerdere federatie dragen. Bij constateren van fraude of bedrog worden de richtlijnen van de A.O.B. toegepast.

 15. De 000 ringen worden aanvaard mits voorlegging van een eigendomsbewijs, behalve de europese vogels. Voor parkieten geldt vogels met ringen van 2016 moeten in de A klasse ingeschreven worden, vogels met ringen van 2015 of eerder horen thuis in de B klasse

 16. Door de keurders aan te duiden,

*Beste kleurkanarie A + D + E. *Beste postuurkanarie A + D + E. *Beste parkiet A + D + E.

*Beste exoot A + D + E. *Beste inlandse A + D + E. *Beste duif of hoender A + D + E.

*Beste kruising A + D + E. *Beste stam en *Beste stel. *Beste Jeugd.

 1. Voor het clubkampioenschap komen alle leden van DE BREESE KANARIE in aanmerking, Nederlandse + 000 ringen van de clubleden.

 2. Derby zal verspeeld worden in de groepen kleurkanarie – postuurkanarie – parkiet – exoot – inlandse – duif en hoenderachtige. Vrij te bepalen voor 1,50 € per vogel en aan te duiden op het inschrijfformulier.

 3. Inschrijvingen sturen naar TT commissaris Vanderheyden Erik Vennendijk 15

3680 Maaseik of Email sturen naar erik.vdheyden@hotmail.com

 1. Vogels binnenbrengen op Donderdag 30-11-2017 van 18.00 tot 22.00 uur.

Zaal De Barrier Barrierstraat 11 3960 Bree – Gerdingen

 1. De vogels worden gekeurd op vrijdag 1-12-2017

 2. Opening en receptie op vrijdag 1-12-2017 om 20,00 uur.

 3. Opening tentoonstelling op zaterdag 2-12-2017 om 10.00 uur s’morgens.

Op zondag 3-12-2017 doen we de deuren open om 9.00 ’s morgens.

 1. Prijsuitreiking en huldiging van de sectie kampioenen op zondag 3-12-2017 om 16.00 uur stipt.

 2. Teruggave van de vogels volgend op de prijsuitreiking.

 3. Opgelet!! iedere deelnemer die aan dit kampioenschap deelneemt wint een prijs.


Voor de Nederlandse liefhebbers,

A reeks is eigen kweek 2017 ( voor parkieten – eigen kweek 2016 en 2017 )

B reeks is eigen kweek 2016 ( voor parkieten – eigen kweek 2015 of ouder )

C reeks is vrije klasse

D reeks is Stammen van eigen kweek 2017

E reeks is stellen van eigen kweek 2017Het bestuur en de leden wensen u allen

een prettige en sportieve tentoonstelling toe !!!

D.B.K. (De Breese Kanarie) TT Reeksen 2017
Kleurkanarie's A B C D E   Kleurkanarie's A B C D E
vetstof rood intensief 1 90 123 128 171   gepigmenteerd bruin wit + ivoor 46 103 124 150 216
vetstof rood schimmel 2 90 123 128 172   gepigmenteerd isabel wit + ivoor 47 103 124 150 217
vetstof rood ivoor intensief 3 91 123 129 173   pastel rood 48 104 125 151 218
vetstof rood ivoor schimmel 4 91 123 129 174   pastel geel 49 104 125 151 219
vetstof geel intensief 5 92 123 130 175   pastel wit 50 104 125 151 220
vetstof geel schimmel 6 92 123 130 176   opaal rood 51 105 125 152 221
vetstof geel ivoor intensief 7 93 123 131 177   opaal geel 52 105 125 152 222
vetstof geel ivoor schimmel 8 93 123 131 178   opaal wit 53 105 125 152 223
vetstof wit recessief 9 94 123 132 179   satinet rood 54 106 125 153 224
vetstof wit dominant 10 94 123 132 180   satinet geel 55 106 125 153 225
vetstof geel lutino 11 95 123 133 181   satinet wit 56 106 125 153 226
vetstof wit  albino 12 95 123 133 182   phaeo rood 57 107 125 154 227
vetstof rood rubino 13 95 123 133 183   phaeo geel 58 107 125 154 228
vetstof mozaiëk geel type 1 14 96 123 134 184   phaeo wit 59 107 125 154 229
vetstof mozaiëk rood type 1 15 96 123 134 185   topaas geel 60 108 125 155 230
vetstof mozaiëk geel type 2 16 96 123 135 186   topaas wit 61 108 125 155 231
vetstof mozaiëk rood type 2 17 96 123 135 187   topaas geel mozaiëk type 1 62 109 125 156 232
klassiek gepigmenteerd mozaiëk geel type 1 18 97 124 136 188   topaas wit mozaiëk type 1 63 109 125 156 233
klassiek gepigmenteerd mozaiëk rood type 1 19 97 124 136 189   topaas geel mozaiëk type 2 64 109 125 157 234
klassiek gepigmenteerd mozaiëk geel type 2 20 97 124 137 190   topaas wit mozaiëk type 2 65 109 125 157 235
klassiek gepigmenteerd mozaiëk rood type 2 21 97 124 137 191   eumo 66 110 125 158 236
niet klassiek gepigmenteerd mozaiëk geel type 1 22 98 124 138 192   onyx 67 110 125 158 237
niet klassiek gepigmenteerd mozaiëk rood type 1 23 98 124 138 193   zwart cobalt geel intensief 68 111 126 159 238
niet klassiek gepigmenteerd mozaiëk geel type 2 24 98 124 139 194   zwart cobalt geel schimmel 69 111 126 159 239
niet klassiek gepigmenteerd mozaiëk rood type 2 25 98 124 139 195   zwart cobalt wit intensief 70 112 126 160 240
gepigmenteerd zwart rood intensief + ivoor 26 99 124 140 196   zwart cobalt wit schimmel 71 112 126 160 241
gepigmenteerd zwart rood schimmel + ivoor 27 99 124 140 197   zwart cobalt rood intensief 72 113 126 161 242
gepigmenteerd agaat rood intensief + ivoor 28 99 124 141 198   zwart cobalt rood schimmel 73 113 126 161 243
gepigmenteerd agaat rood schimmel + ivoor 29 99 124 141 199   agaat cobalt geel intensief 74 114 126 162 244
gepigmenteerd bruin rood intensief + ivoor 30 99 124 142 200   agaat cobalt geel schimmel 75 114 126 162 245
gepigmenteerd bruin rood schimmel + ivoor 31 99 124 142 201   agaat cobalt wit intensief 76 115 126 163 246
gepigmenteerd isabel rood intensief + ivoor 32 99 124 143 202   agaat cobalt wit schimmel 77 115 126 163 247
gepigmenteerd isabel rood schimmel + ivoor 33 99 124 143 203   agaat cobalt rood intensief 78 116 126 164 248
gepigmenteerd zwart geel intensief + ivoor 34 100 124 144 204   agaat cobalt rood schimmel 79 116 126 164 249
gepigmenteerd zwart geel schimmel + ivoor 35 100 124 144 205   bruin cobalt geel intensief 80 117 126 165 250
gepigmenteerd agaat geel intensief + ivoor 36 100 124 145 206   bruin cobalt geel schimmel 81 117 126 165 251
gepigmenteerd agaat geel schimmel + ivoor 37 100 124 145 207   bruin cobalt wit intensief 82 118 126 166 252
gepigmenteerd bruin geel intensief + ivoor 38 100 124 146 208   bruin cobalt wit schimmel 83 118 126 166 253
gepigmenteerd bruin geel schimmel + ivoor 39 100 124 146 209 bruin cobalt rood intensief 84 119 126 167 254
gepigmenteerd isabel geel intensief + ivoor 40 100 124 147 210 bruin cobalt rood schimmel 85 119 126 167 255
gepigmenteerd isabel geel schimmel + ivoor 41 100 124 147 211 cobalt mozaiëk 86 120 126 168 256
gepigmenteerd zwart wit recessief + ivoor 42 101 124 148 212 jaspis en grijsvleugel 87 121 127 169 257
gepigmenteerd zwart wit dominant + ivoor 43 101 124 148 213 jaspis en grijsvleugel mozaiëk 88 121 127 169 258
gepigmenteerd agaat wit recessief + ivoor 44 102 124 149 214 alle niet erkende kleurkanarie's 89 122 127 170 259
gepigmenteerd agaat wit dominant + ivoor 45 102 124 149 215  
D.B.K. (De Breese Kanarie) TT Reeksen 2017
postuurkanarie's A B C D E   postuurkanarie's A B C D E
gloster corona geel + witte ondergrond + agaat + cinamon 270 297 311 322 344 lizard schimmel 286 - 317 333 355
gloster corona bont tot en met volledig groen 271 297 311 322 344 norwich 287 303 318 334 356
gloster consort geel + witte ondergrond + agaat + cinamon 272 298 312 323 345 andere engelse rassen 288 303 318 335 357
gloster consort bont tot en met volledig groen 273 298 312 323 345 raza espagnola intensief 289 304 319 336 358
fife fancy intensief vetstof tot max 50 % bont (meer geel dan groen) 274 299 313 324 346 raza espagnola schimmel 290 304 319 337 359
fife fancy intensief + 50% bont tot en met gepigmenteerd  275 299 313 324 346 japan hoso 291 305 319 338 360
fife fancy schimmel 276 299 313 325 347 belgische bult 292 306 319 339 361
fife fancy witte ondergrond + cinamon dus ook blauw en zilverbruin 277 299 313 325 347 duitse kuif  293 307 320 340 362
border intensief 278 300 314 326 348 rheinlander 294 308 320 341 363
border schimmel 279 300 314 326 348 continentale rassen niet gefriseerd 295 309 320 342 364
yorkshire & lancashire 280 300 314 327 349 continentale rassen gefriseerd 296 310 321 343 365
crested 281 301 315 328 350 fife fancy & gloster witte ondergrond = alle witte, blauwe, wit blauwe, als ook zilverbruin.
crestbred 282 301 315 329 351 wit wordt beschouwd als schimmel wanneer er geen aparte reeksen voorzien zijn    
scotch fancy vetstof tot max 50 % bont 283 302 316 330 352 gloster geel = volledig geel tot en met 1 donkere vlek met max. grote van 1 euro stuk of   
scotch fancy vanaf meer dan 50 % bont tot pigment 284 302 316 331 353 3 naast elkaar liggende donkere vleugel of staartpennen.          
lizard intensief 285 - 317 332 354
D.B.K. (De Breese Kanarie) TT Reeksen 2017
exoten A B C D E exoten A B C D E
zebravink man grijs en bruin 370 424 450 456 466 spitstaartamandine, gordelvinken, maskeramandines wildkleur 397 438 453 462 493
zebravink man bleekrug en masker (grijs en bruin) 371 424 450 456 467 spitstaartamandine, gordelvinken, maskeramandines mutaties 398 438 453 462 494
zebravink man pastel, bleekwang, wang en isabel 372 425 450 456 468 bichenowastrilde, binsenastrilde, dornastrilde wildkleur 399 439 453 462 495
zebravink man zwartborst, orangeborst en witborst 373 425 450 456 469 bichenowastrilde, binsenastrilde, dornastrilde mutaties 400 439 453 462 496
zebravink man zwartwang, blackface en eumo 374 425 450 456 470 diamantvink, ceresamadinde wildkleur 401 440 453 462 497
zebravink man alle combinaties met zwartborst 375 426 450 456 471 diamantvink, ceresamadinde mutaties 402 440 453 462 498
zebravink man alle combinaties zonder zwartborst 376 426 450 456 472 zilverbekken en loodbekken wildkleur 403 441 453 463 499
zebravink pop grijs en bruin 377 427 450 457 473 zilverbekken en loodbekken mutaties 404 441 453 463 500
zebravink pop bleekrug en masker (grijs en bruin) 378 427 450 457 474 bandvinken en roodkopamandine wildkleur 405 442 453 463 501
zebravink pop pastel, bleekwang, wang en isabel 379 428 450 457 475 bandvinken en roodkopamandine mutaties 406 442 453 463 502
zebravink pop zwartborst, orangeborst en witborst 380 428 450 457 476 mexicaanse roodmussen wildkleur 407 443 453 463 503
zebravink pop zwartwang, blackface en eumo 381 428 450 457 477 mexicaanse roodmussen mutaties 408 443 453 463 504
zebravink pop alle combinaties met zwartborst 382 429 450 457 478 papagaaiamandines wildkleur 409 444 454 464 505
zebravink pop alle combinaties zonder zwartborst 383 429 450 457 479 timor zebravink, timor padda en cubavinken 410 444 454 464 506
zebravink man en pop wit-wit getekend en bont 384 430 450 458 480 blauwfazantjes en granaatastrildes 411 445 454 464 507
japanse meeuw zwartbruin en zwartgrijs 385 431 451 459 481 bronzenmannen, muskaatvinken en ekstertjes 412 445 454 464 508
japanse meeuw alle andere kleuren 386 431 451 459 482 parelhalsamandine, nonnen en rietvinken 413 445 454 464 509
japanse meeuw wit getekend en albino 387 432 451 459 483 vuurvink, orangekaakje, melba, aurora, wiener en druppelastrilde 414 445 454 464 510
japanse meeuw gekuifde en gefriseerde 388 432 451 459 484 alle andere afrkaanse exoten 415 445 454 464 511
padda grijs 389 433 451 460 485 mutaties reeksen 414 - 416 416 446 454 464 512
padda wit - albino en bont 390 434 451 460 486 cini's, mozambiquen, edelzagers, alariovinken 417 447 455 465 513
padda opaal, pastel, mokkabruin en roodbruin 391 435 451 460 487 amerikaanse kapoet, zwarte, zwartkop,baard en dennensijsen 418 447 455 465 514
padda alle combinaties 392 435 451 460 488 alle andere zaadetende exoten, groen en goudvinken 419 447 455 465 515
gouldamandine groen 393 436 452 461 489 kardinalen, appelvinken, kruisbekken en kernbijters 420 447 455 465 516
gouldamandine blauw 394 436 452 461 490 alle andere zaadetende exoten, mussen gorzen enz…. 421 447 455 465 517
gouldamandine wit en lilaborsten in groen en blauw 395 437 452 461 491 alle fruiteters, nectareters en insecteneters 422 448 455 465 518
gouldamandine EF en DF pastel in groen en blauw 396 437 452 461 492 mutaties reeksen 418 - 423 423 449 455 465 519
k�eZgs��yh���
D.B.K. (De Breese Kanarie) TT Reeksen 2017
inlandse       A B C D E   inlandse       A B C D E
sijs + cini 520 552 567 575 587 alle andere zaadeters 536 558 571 581 603
frater & kneu 521 552 567 575 588 zanglijster - merel - spreeuw en pestvogel 537 558 571 582 604
barmsijs noors groenlandse en ijslandse 522 553 568 576 589 kraaiachtige en gaaiachtige  538 559 572 583 605
barmsijs cabaret-disruptie 523 553 568 576 590 alle andere niet zaadeters - mezensoorten 539 560 572 584 606
witstuitbarmsijs groot 524 553 568 576 591 mutaties sijs 540 561 573 584 607
witstuitbarmsijs klein 525 553 568 576 592 mutaties barmsijs cabaret bruin-agaat-bruinagaat pastel & phaeo 541 561 573 584 608
putter groot 526 554 569 577 593 mutaties barmsijs cabaret DF bruin-DF agaat-DF bruin agaat 542 561 573 584 609
putter klein 527 554 569 577 594 mutaties barmsijs groot bruin-bruinagaat-agaat-pastel & phaeo 543 561 573 584 610
goudvink klein + beierse 528 554 569 577 595 mutaties barmsijs groot DF bruin-DF agaat-DF bruin agaat 544 562 573 584 611
goudvink groot 529 554 569 577 596 mutaties goudvinken 545 563 573 584 612
groenvink europese 530 555 570 578 597 mutaties groenvinken bruin-agaat-bruinagaat & satinet 546 563 573 584 613
groenvink schots type 531 555 570 578 598 mutaties groenvinken pastel-br.pastel-ag.pastel & br.ag. Pastel 547 563 573 584 614
vink en keep 532 555 570 578 599   mutaties groenvink bont-bruinbont-agaatbont-br-ag-bont 548 563 573 584 615
kruisbek - haakbek en appelvink 533 556 571 579 600 mutaties putters 549 564 573 585 616
geelgors - grauwe gors - rietgors  534 556 571 579 601 mutaties overige soorten 550 565 574 586 617
huismus - ringmus - heggemus 535 557 571 580 602 niet erkende mutaties 551 566 574 586 618
ss=xl72 sty�h9b� 
D.B.K. (De Breese Kanarie) TT Reeksen 2017
Parkieten A B C D E   Parkieten A B C D E
engelse grasparkiet normaal 619 672 695 699 717 overige agapornide (taranta, cana …) mutaties 646 683 697 710 744
engelse grasparkiet cinamon + opaline 620 672 695 699 718 forpussen wildkleur 647 684 697 711 745
engelse grasparkiet ino's 621 673 695 700 719 forpussen mutaties 648 684 697 711 746
engelse grasparkiet grijsvleugel 622 674 695 701 720 catharina groenreeks 649 685 697 712 747
engelse grasparkiet dominant bont + spangles 623 674 695 701 721 catharina blauwreeks 650 685 697 712 748
engelse grasparkiet slate-clearbody-gekuifd 624 674 695 701 722 catharina ino's + misty DF 651 685 697 712 749
kleine grasparkiet normaal 625 675 696 702 723 catharina andere mutaties 652 685 697 712 750
kleine grasparkiet cinamon + opaline 626 675 696 702 724 citroenparkiet + aymara 653 686 698 713 751
kleine grasparkiet ino's 627 676 696 703 725 brotogerissen (tirica, tovi …) wildkleur 654 686 698 713 752
kleine grasparkiet grijsvleugel 628 677 696 704 726 aratinga's (zonparkiet…) + pyrrhura's 655 686 698 713 753
kleine grasparkiet dominant bont + spangles 629 677 696 704 727 valkparkieten wildkleur 656 687 698 714 754
kleine grasparkiet slate-clearbody-gekuifd 630 677 696 704 728 valkparkieten mutaties 657 687 698 714 755
agapornide rosiecolli, licht + donkergroen 631 678 697 705 729 neophema's (bourk's, elegant,…) wildkleur 658 688 698 714 756
agapornide rosiecolli, aqua + turqouise (blauw) 632 678 697 705 730 neophema's (bourk's, elegant,…) mutaties 659 688 698 714 757
agapornide rosiecolli, ino's 633 678 697 705 731 psephotussen (roodrug) + veelkleur wildkleur 660 689 698 714 758
agapornide rosiecolli, oranjemaskers 634 679 697 706 732 psephotussen (roodrug) + veelkleur mutaties 661 689 698 714 759
agapornide rosiecolli, opaline 635 679 697 706 733 kakariki + swift wildkleur 662 690 698 715 760
agapornide rosiecolli, cinamon 636 680 697 707 734 kakariki + swift mutaties 663 690 698 715 761
agapornide rosiecolli, bont 637 680 697 707 735 rosella's wildkleur 664 691 698 715 762
agapornide rosiecolli, alle andere mutaties 638 680 697 707 736 rosella's mutaties 665 691 698 715 763
agapornide personata, wildkleur 639 681 697 708 737 princess of wales + bergparkiet + barraband 666 692 698 715 764
agapornide personata, ino's 640 681 697 708 738 overige australische parkieten (koningsparkiet) 667 692 698 715 765
agapornide personata, andere mutaties 641 681 697 708 739 edelparkieten halsbandparkiet wildkleur 668 693 698 716 766
agapornide fischeri, wildkleur 642 682 697 709 740 edelparkieten halsbandparkiet mutaties 669 693 698 716 767
agapornide fischeri, ino's 643 682 697 709 741 overige edelparkieten (pruimkop, baardparkiet,…) 670 693 698 716 768
agapornide fischeri, andere mutaties 644 682 697 709 742 alle lori's + kaketoes + ara's + amazones 671 694 698 716 769
overige agapornide (taranta, cana …) wildkleur 645 683 697 710 743            
eight=^h���
D.B.K. (De Breese Kanarie) TT Reeksen 2017
kruisingen A B C D E   duiven en hoenders A B C D E
europese x kanarie man 800 820 830 840 850 duiven tot en met tortelduif 900 910 920 925 930
europese x kanarie pop 801 820 830 840 851 andere duiven - kroppers enz. 901 910 920 925 931
kanarie x europese man 802 821 830 840 852 mutaties van reeksen 902 911 920 925 932
kanarie x europese pop 803 821 830 840 853 diamantduiven 903 912 920 925 933
kanarie x exoot of omgekeerd man 804 822 830 841 854 diamantduiven mutaties 904 913 920 925 934
kanarie x exoot of omgekeerd pop 805 822 830 841 855 kwartels en patrijzen 905 914 920 926 935
europees x europees 806 823 831 842 856 mutaties van kwartels enz. 906 915 920 926 936
exoot x exoot 807 823 831 842 857  
europees x exoot of omgekeerd 808 824 831 842 858