Onze Grote Vogeltentoonstelling van 
2018
Gaat door op 
29/30 november en 1/2 december 2018
De Breese Kanarie heet u welkom op hun nieuwe website.
 Moest u vragen hebben of nog meer vogels van onze leden willen zien 
dan bent u altijd welkom op een vergadering of op onze jaarlijkse internationale tentoonstelling.