De Breese Kanarie heet u welkom op hun nieuwe website.
 Moest u vragen hebben of nog meer vogels van onze leden willen zien 
dan bent u altijd welkom op een vergadering of op onze jaarlijkse internationale tentoonstelling.