2017 Tentoonstelling 2017
Klaarzetten van de zaal.

De keuring.

De Tentoonstelling.
prijsuitrijking


De Limburgse voorzitter opent de 
Tentoonstelling.
Uitkorven

Wij bedanken jullie allemaal voor jullie komst en tot 
volgend jaar.