2020 Privacy Verklaring. 2020

                                                            Privacy verklaring van de Breese kanarie club Limburg

De Breese kanarie club Limburg ( hierna DBK genoemd ) met maatschappelijke zetel te Bree hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe DBK omgaat met persoonsgegevens. DBK houdt zich ten alle tijden aan de toepasselijke wet-en regelgeving, waaronder de GDPR ( General Data Protection Regulation).
DBK heeft een dataregister van zijn leden, hierin wordt opgenomen naam, straat, postnummer, stad of gemeente. Op vrijwillige basis kan ook e-mailadres en telefoonnummer worden opgenomen.
DBK verzamelt persoonsgegevens om haar administratie verplichtingen uit te voeren. Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de contractuele relatie/toestemming/algemeen belang/wettelijke verplichting. Deze worden verwerkt door de secretaris/penningmeester van de DBK. De verwerking gebeurt ook op het digitale platform van de DBK. Dit platform is beveiligd met een unieke login en wachtwoord voor elke gebruiker.
Een lid aangesloten bij DBK kan via de secretaris/penningmeester zijn/haar gegevens inzien en desgevallend laten wijzigen. Tevens u hebt recht op een kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U hebt recht op correctie en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvoldoende zijn. Leden die uit de DBK stappen hebben het recht om zich te laten schrappen uit het archief register.
De persoonsgegevens uit het dataregister worden gebruikt voor de verzending van de digitale nieuwsbrief.
DBK verbindt er zich toe om geen persoonsgegevens van leden ter beschikking te stellen aan derden en niet aan firma's voor commerciële doeleinde.
Met elk van derde partijen (verwerkers) hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin de nodige afspraken opgenomen zijn om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. DBK heeft bv. een overeenkomst met de drukkerij die de persoonsgegevens, die zij ter beschikking krijgen om hun door DBK gegeven opdrachten te kunnen uitvoeren, niet aan derden ter beschikking stellen.
Het digitale platvorm DBK online houdt automatisch een dataregister bij. We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Wij hebben passende technisch en organisatorisch maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen waaronder de server waarop de gegevens van DBK online worden opgeslagen is beveiligd en wordt beheerd door Xenat Webhosting.
DBK verbindt er zich toe om leden via e-mail te waarschuwen bij groot risico van schade voor hun persoonsgegevens nadat een data lek is vastgesteld.
Als DBK zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan dit via het secretariaat van DBK.

                                                                    De Breese kanarie.

2019 Privacy Verklaring. 2019

                                                            Privacy verklaring van de Breese kanarie club Limburg

De Breese kanarie club Limburg ( hierna DBK genoemd ) met maatschappelijke zetel te Bree hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe DBK omgaat met persoonsgegevens. DBK houdt zich ten alle tijden aan de toepasselijke wet-en regelgeving, waaronder de GDPR ( General Data Protection Regulation).
DBK heeft een dataregister van zijn leden, hierin wordt opgenomen naam, straat, postnummer, stad of gemeente. Op vrijwillige basis kan ook e-mailadres en telefoonnummer worden opgenomen.
DBK verzamelt persoonsgegevens om haar administratie verplichtingen uit te voeren. Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de contractuele relatie/toestemming/algemeen belang/wettelijke verplichting. Deze worden verwerkt door de secretaris/penningmeester van de DBK. De verwerking gebeurt ook op het digitale platform van de DBK. Dit platform is beveiligd met een unieke login en wachtwoord voor elke gebruiker.
Een lid aangesloten bij DBK kan via de secretaris/penningmeester zijn/haar gegevens inzien en desgevallend laten wijzigen. Tevens u hebt recht op een kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U hebt recht op correctie en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvoldoende zijn. Leden die uit de DBK stappen hebben het recht om zich te laten schrappen uit het archief register.
De persoonsgegevens uit het dataregister worden gebruikt voor de verzending van de digitale nieuwsbrief.
DBK verbindt er zich toe om geen persoonsgegevens van leden ter beschikking te stellen aan derden en niet aan firma's voor commerciële doeleinde.
Met elk van derde partijen (verwerkers) hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin de nodige afspraken opgenomen zijn om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. DBK heeft bv. een overeenkomst met de drukkerij die de persoonsgegevens, die zij ter beschikking krijgen om hun door DBK gegeven opdrachten te kunnen uitvoeren, niet aan derden ter beschikking stellen.
Het digitale platvorm DBK online houdt automatisch een dataregister bij. We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Wij hebben passende technisch en organisatorisch maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen waaronder de server waarop de gegevens van DBK online worden opgeslagen is beveiligd en wordt beheerd door Xenat Webhosting.
DBK verbindt er zich toe om leden via e-mail te waarschuwen bij groot risico van schade voor hun persoonsgegevens nadat een data lek is vastgesteld.
Als DBK zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan dit via het secretariaat van DBK.

                                                                    De Breese kanarie.

2018 Privacy Verklaring. 2018

                                                            Privacy verklaring van de Breese kanarie club Limburg

De Breese kanarie club Limburg ( hierna DBK genoemd ) met maatschappelijke zetel te Bree hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe DBK omgaat met persoonsgegevens. DBK houdt zich ten alle tijden aan de toepasselijke wet-en regelgeving, waaronder de GDPR ( General Data Protection Regulation).
DBK heeft een dataregister van zijn leden, hierin wordt opgenomen naam, straat, postnummer, stad of gemeente. Op vrijwillige basis kan ook e-mailadres en telefoonnummer worden opgenomen.
DBK verzamelt persoonsgegevens om haar administratie verplichtingen uit te voeren. Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de contractuele relatie/toestemming/algemeen belang/wettelijke verplichting. Deze worden verwerkt door de secretaris/penningmeester van de DBK. De verwerking gebeurt ook op het digitale platform van de DBK. Dit platform is beveiligd met een unieke login en wachtwoord voor elke gebruiker.
Een lid aangesloten bij DBK kan via de secretaris/penningmeester zijn/haar gegevens inzien en desgevallend laten wijzigen. Tevens u hebt recht op een kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U hebt recht op correctie en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvoldoende zijn. Leden die uit de DBK stappen hebben het recht om zich te laten schrappen uit het archief register.
De persoonsgegevens uit het dataregister worden gebruikt voor de verzending van de digitale nieuwsbrief.
DBK verbindt er zich toe om geen persoonsgegevens van leden ter beschikking te stellen aan derden en niet aan firma's voor commerciële doeleinde.
Met elk van derde partijen (verwerkers) hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin de nodige afspraken opgenomen zijn om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. DBK heeft bv. een overeenkomst met de drukkerij die de persoonsgegevens, die zij ter beschikking krijgen om hun door DBK gegeven opdrachten te kunnen uitvoeren, niet aan derden ter beschikking stellen.
Het digitale platvorm DBK online houdt automatisch een dataregister bij. We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Wij hebben passende technisch en organisatorisch maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen waaronder de server waarop de gegevens van DBK online worden opgeslagen is beveiligd en wordt beheerd door Xenat Webhosting.
DBK verbindt er zich toe om leden via e-mail te waarschuwen bij groot risico van schade voor hun persoonsgegevens nadat een data lek is vastgesteld.
Als DBK zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan dit via het secretariaat van DBK.

                                                                    De Breese kanarie.

2017 Privacy Verklaring. 2017

                                                            Privacy verklaring van de Breese kanarie club Limburg

De Breese kanarie club Limburg ( hierna DBK genoemd ) met maatschappelijke zetel te Bree hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe DBK omgaat met persoonsgegevens. DBK houdt zich ten alle tijden aan de toepasselijke wet-en regelgeving, waaronder de GDPR ( General Data Protection Regulation).
DBK heeft een dataregister van zijn leden, hierin wordt opgenomen naam, straat, postnummer, stad of gemeente. Op vrijwillige basis kan ook e-mailadres en telefoonnummer worden opgenomen.
DBK verzamelt persoonsgegevens om haar administratie verplichtingen uit te voeren. Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de contractuele relatie/toestemming/algemeen belang/wettelijke verplichting. Deze worden verwerkt door de secretaris/penningmeester van de DBK. De verwerking gebeurt ook op het digitale platform van de DBK. Dit platform is beveiligd met een unieke login en wachtwoord voor elke gebruiker.
Een lid aangesloten bij DBK kan via de secretaris/penningmeester zijn/haar gegevens inzien en desgevallend laten wijzigen. Tevens u hebt recht op een kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U hebt recht op correctie en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvoldoende zijn. Leden die uit de DBK stappen hebben het recht om zich te laten schrappen uit het archief register.
De persoonsgegevens uit het dataregister worden gebruikt voor de verzending van de digitale nieuwsbrief.
DBK verbindt er zich toe om geen persoonsgegevens van leden ter beschikking te stellen aan derden en niet aan firma's voor commerciële doeleinde.
Met elk van derde partijen (verwerkers) hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin de nodige afspraken opgenomen zijn om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. DBK heeft bv. een overeenkomst met de drukkerij die de persoonsgegevens, die zij ter beschikking krijgen om hun door DBK gegeven opdrachten te kunnen uitvoeren, niet aan derden ter beschikking stellen.
Het digitale platvorm DBK online houdt automatisch een dataregister bij. We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Wij hebben passende technisch en organisatorisch maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen waaronder de server waarop de gegevens van DBK online worden opgeslagen is beveiligd en wordt beheerd door Xenat Webhosting.
DBK verbindt er zich toe om leden via e-mail te waarschuwen bij groot risico van schade voor hun persoonsgegevens nadat een data lek is vastgesteld.
Als DBK zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan dit via het secretariaat van DBK.

                                                                    De Breese kanarie.