Beste Vogelliefhebbers.

De Breese Kanarie

Heeft het genoegen u uit te nodigen

Op de algemene vergadering die doorgaat aan de school

't HASSELTERKIEZEL 7

3960 Bree

Deze gaat door op

DONDERDAG ...... April  2019 OM 20 UUR

Dagorde : - 

HET BESTUUR HOOPT OP EEN GOEDE OPKOMST

Met sportieve groeten

Bestuur.