Hier zijn dan de verkoopdatums van 

De Breese Kanarie
14 april 2019
13 oktober 2019
17 november 2019
15 december 2019
1 en 2 december 2019 Grote Vogeltentoonstelling.

Agenda bij andere club's