Reglement Internationale Tentoonstelling 

De Breese Kanarie    

               1.                       Iedere vogelliefhebber mag deelnemen mits hij of zij dit reglement in acht neemt.
               2.                       Tijdens de tentoonstelling mogen er geen vogels te koop aangeboden worden.
               3.                       Het inschrijfgeld per vogel bedraagt 1,30 €. Stammen 5,00 €. Stellen 2,50 €. Vast recht 3,00 €. Het inschrijfgeld van afwezige vogels wordt niet
                                          terugbetaald.             
               4.                       Voor de eigen kweek moet er een kopie van de lidkaart van alle stamnummers bijgevoegd worden.
               5.                       Voor de eigen kweek moet het stamnummer / kweeknummer op het inschrijfformulier vermeld worden, tevens is het wenselijk uw telefoon of gsm                                                     nummer en geboortedatum te vermelden op het inschrijfformulier.
               6.                       Het aantal vogels per deelnemer is onbeperkt maar er moeten minstens 10 vogels ingeschreven worden om in aanmerking te komen voor een prijs                                                      in natura. Er wordt een rangschikking gemaakt van de zeven beste vogels. A+B+D+E
               7.                       Conform de A.O.B. richtlijnen zal voor  jongeren tot 18 jaar een apart klassement gemaakt worden.
               8.                       De vogels moeten bij binnenbrengen voorzien zijn van eten voor minstens 24 uur.
               9.                       Kooien welke niet in perfecte staat van reinheid verkeren of zichtbare gebreken vertonen worden geweigerd. Uiterlijke kenmerken zijn verboden,                                                         eventuele voerbakjes moeten onder in de kooi geplaatst worden. De vogels dienen in de juiste formaat kooi te worden tentoongesteld.
               10.                    Door de wet beschermende vogels worden niet toegelaten. De liefhebber van toegestane inlandse vogels is zelf verantwoordelijk voor alle door de                                                       wet voorgeschreven formulieren, zij die hiermee niet in orde zijn worden geweigerd. Alle wildzang vogels moeten een gesloten voetring dragen ,                                                           ook in de vrije klas is dit van toepassing.
               11.                    Om Goud – Zilver of  Brons te behalen moet een vogel minimaal 90 % van de punten behalen. Voor stammen geldt 360 punten inclusief                                                                           harmoniepunten. Voor stellen geldt 180 punten inclusief  harmoniepunten. Foutief ingeschreven vogels worden niet in de andere reeks gezet,                                                               bijgevolg komen ze niet in aanmerking voor Goud – Zilver of Brons. Niet leesbare ringen worden verwezen naar de vrije klas.
               12.                    De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor verlies, brand, diefstal of andere letsels dat een vogel zou kunnen overkomen, noch voor ongevallen                                                           aan personen of goederen. De inrichters stellen zich wel garant voor een degelijke verzorging van de vogels.
               13.                    Elke zieke vogel zal verwijderd worden en in mate van het mogelijke zal de eigenaar verwittigd worden.
               14.                    De ringen van de vogels welke in aanmerking komen voor een titel zullen op een verantwoordelijke manier gecontroleerd worden. De vogels in een                                                    stam mogen een ring van één of meerdere federatie dragen. Bij constateren van fraude of bedrog worden de richtlijnen van de A.O.B. toegepast.
               15.                    De 000 ringen worden aanvaard mits voorlegging van een eigendomsbewijs, behalve de europese vogels. Voor parkieten geldt vogels met ringen                                                        van 2019 moeten in de A klasse ingeschreven worden, vogels met ringen van 2018 of eerder horen thuis in de B klasse.
 
 
 
               16.                    Door de keurders aan te duiden,
                                                      *Beste kleurkanarie A + D + E. *Beste postuurkanarie A + D + E. *Beste parkiet A + D + E.
                                                      *Beste exoot A + D + E. *Beste inlandse A + D + E. *Beste duif of hoender A + D + E.
                                                      *Beste kruising A + D + E. *Beste stam en *Beste stel. *Beste Jeugd.
               17.                    Voor het clubkampioenschap komen alle leden van DE BREESE KANARIE in aanmerking, Nederlandse + 000 ringen van de clubleden.
               18.                    Derby zal verspeeld worden in de groepen kleurkanarie – postuurkanarie – parkiet – exoot – inlandse – duif en hoenderachtige. Vrij te bepalen voor                                                     1,50 € per vogel en aan te duiden op het inschrijfformulier.
               19.                    Inschrijvingen sturen naar TT commissaris Vanderheyden Erik Vennendijk 15
                                         3680 Maaseik of Email sturen naar erik.vdheyden@hotmail.com
               20.                    Vogels binnenbrengen op Donderdag 30-11-2017 van 18.00 tot 22.00 uur.
                                         Zaal De Barrier  Barrierstraat 11   3960 Bree – Gerdingen
               21.                    De vogels worden gekeurd op vrijdag  1-12-2017
               22.                    Opening en receptie op vrijdag 1-12-2017 om 20,00 uur.
               23.                    Opening tentoonstelling op zaterdag  2-12-2017 om 10.00 uur s’morgens.
                                                        Op zondag 3-12-2019 doen we de deuren open om 9.00 ’s morgens.
               24.                    Prijsuitreiking en huldiging van de sectie kampioenen op zondag 3-12-2019 om 16.00 uur stipt.
               25.                    Teruggave van de vogels volgend op de prijsuitreiking.
               26.                    Opgelet!!  iedere deelnemer die aan dit kampioenschap deelneemt wint een prijs.
 
                                  Voor de Nederlandse liefhebbers,
                                  A reeks is eigen kweek 2019 ( voor parkieten – eigen kweek 2018 en 2019 )
                                  B reeks is eigen kweek 2019 ( voor parkieten – eigen kweek 2018 of ouder )
                                  C reeks is vrije klasse
                                  D reeks is Stammen van eigen kweek 2019
                                  E reeks is stellen van eigen kweek 2019
 
 
                                                                         Het bestuur en de leden wensen u allen

                                                         een prettige en sportieve tentoonstelling toe !!!